Quá trình thi công cải tạo - Khách sạn Bàu Cát

Quá trình thi công - Khách sạn Bàu Cát

Công trình cải tạo mặt tiền, nội thất nhà hàng Bàu Cát, mặt tiền gồm 2 cửa vào được thiết kế công phu, cột được ốp đá hoa cương.

Hình ảnh thi công xây dựng cải tạo mặt tiền Nhà Hàng

thi công cải tạo khách sạn bàu cát, cải tạo nhà tphcm

View 1 - Thời gian đầu tiên " khâu đập phá " 

thi công cải tạo khách sạn bàu cát, cải tạo nhà tphcm

View 2 - Thi công cải tạo Nhà Hàng

thi công cải tạo khách sạn bàu cát, cải tạo nhà tphcm

View 3 - rảnh cửa cuốn, được thiết kế 

thi công cải tạo khách sạn bàu cát, cải tạo nhà tphcm

 View 4 - Thi công cải tạo Nhà Hàng

thi công cải tạo khách sạn bàu cát, cải tạo nhà tphcm

View 5  -  Thi công cải tạo Nhà Hàng

thi công cải tạo khách sạn bàu cát, cải tạo nhà tphcm

View 6 - Thi công cải tạo Nhà Hàng

thi công cải tạo khách sạn bàu cát, cải tạo nhà tphcm

View 7 - Thi công cải tạo Nhà Hàng

thi công cải tạo khách sạn bàu cát, cải tạo nhà tphcm

View 8 - Thi công cải tạo Nhà Hàng

thi công cải tạo khách sạn bàu cát, cải tạo nhà tphcm

View 9 - Thi công cải tạo Nhà Hàng

thi công cải tạo khách sạn bàu cát, cải tạo nhà tphcm

View 10 - Thi công cải tạo Nhà Hàng

thi công cải tạo khách sạn bàu cát, cải tạo nhà tphcm

View 11 - Thi công cải tạo Nhà Hàng

thi công cải tạo khách sạn bàu cát, cải tạo nhà tphcm

View 12 - Thi công cải tạo Nhà Hàng

thi công cải tạo khách sạn bàu cát, cải tạo nhà tphcm

View 13 - Thi công cải tạo Nhà Hàng

Tư Vấn Online

Mr - Bình

Từ Khóa Xem Nhiều