Quá trình thi công Nhà Phố Q7

Quá trình thi công -Nhà Phố cổ điển

Quá trình khảo sát hiện trạng, các giai đoạn hoàn thành ngôi Nhà Phố cổ điển Quận 7.

Hình ảnh thể hiện rỏ quá trình thi công Nhà Phố

thi công xây dựng nhà phố q7, cải tạo nhà phố, kiến trúc nhà phố

Khung kết cấu  - Thi công xây dựng Nhà Phố

thi công xây dựng nhà phố q7, cải tạo nhà phố, kiến trúc nhà phố

View 1 - Thời gian đầu tiên " khâu đập phá " 

thi công xây dựng nhà phố q7, cải tạo nhà phố, kiến trúc nhà phố

View 2 - Khung kết cấu  - Thi công xây dựng Nhà Phố

thi công xây dựng nhà phố q7, cải tạo nhà phố, kiến trúc nhà phố

View 3 - Lên móng và dựng khung

thi công xây dựng nhà phố q7, cải tạo nhà phố, kiến trúc nhà phố

 View 4 - Khung kết cấu  - Thi công xây dựng Nhà Phố

thi công xây dựng nhà phố q7, cải tạo nhà phố, kiến trúc nhà phố

View 5 - Khung kết cấu  - Thi công xây dựng Nhà Phố

nha pho quan 7, thi cong nha pho quan 7

View 6 - Khung kết cấu  - Thi công xây dựng Nhà Phố

nha pho quan 7, thi cong nha pho quan 7

View 7 - Khung kết cấu  - Thi công xây dựng Nhà Phố

thi công xây dựng nhà phố q7, cải tạo nhà phố, kiến trúc nhà phố

View 8 - Khung kết cấu  - Thi công xây dựng Nhà Phố

thi công xây dựng nhà phố q7, cải tạo nhà phố, kiến trúc nhà phố

View 9 - Khung kết cấu  - Thi công xây dựng Nhà Phố

thi công xây dựng nhà phố q7, cải tạo nhà phố, kiến trúc nhà phố

Phối cảnh hoàn thành

Tư Vấn Online

Mr - Bình

Từ Khóa Xem Nhiều