Nguyên lý thiết kế

Nhà Đẹp - Tài liệu kiến trúc - Nguyên lý thiết kế

Bài giảng kiến trúc dân dụng

KIẾN TRÚC DÂN DỤNG - PHẦN NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ NHÀ DÂN DỤNG

Chương I: Các vấn đề chung của kiến trúc

Khái niệm
Các nguyên tắc thiết lập đồ án kiến trúc
Mạng lưới môđun và hệ trục phân
Các thông số cơ bản của nhà

Chương II: Nguyên lý thiết kế nhà công cộng

Khái niệm
Tính chất của công trình công cộng
Các bộ phận của nhà dân dụng công trình công cộng
Thoát người, tổ chức thoát người trong công trình công cộng
Thiết kế nền dốc để thỏa mãn yêu cầu nhìn rõ
Các kiểu tổ chức mặt bằng nhà dân dụng
Thiết kế một số phòng chức năng trong nhà công cộng

Chương III: Nhà ở

Khái niệm
Các bộ phận chức năng của nhà ở
Các loại phòng cơ bản trong nhà ở
Kích thước 1 số thiết bị đồ đạc trong nhà và nguyên lý bố trí chung
Những loại nhà ở thông dụng

Download: KIẾN TRÚC DÂN DỤNG- PHẦN NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ NHÀ DÂN DỤNG

Nhà Đẹp - Chúc các bạn thành công !