Cấp Phép Xây Dựng

Cấp Phép Xây Dựng

nha dep, thiet ke nha dep, thiet ke nha, thiet ke noi that

NGHỊ ĐỊNH

Về cấp giấy phép xây dựng

__________

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Xem thêm: Cấp Phép Xây Dựng

Cấp Giấy Chủ Quyền Nhà

nha dep, thiet ke nha dep, thiet ke nha, thiet ke noi that

Cấp Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở (Giấy hồng)

1. Giấy tờ hợp pháp về nhà ở đô thị:

Xem thêm: Cấp Giấy Chủ Quyền Nhà

Quy Trình Xin Phép Xây Dựng

nha dep, thiet ke nha dep, thiet ke nha, thiet ke noi that

Công Ty Nhà Đẹp Tư Vấn

Quy trình xin giấy phép xây dựng nhà mới, sửa chữa và cải tạo, cũng như cách thức hoàn công nhà. Khi bạn muốn xây nhà thì điều đầu tiên xấy phép xây dựng là những điều mà chủ đầu tư cần nắm rõ.

Xem thêm: Quy Trình Xin Phép Xây Dựng

Xin Cấp Số Nhà Tại Tp HCM

nha dep, thiet ke nha dep, thiet ke nha, thiet ke noi that

Thủ tục xin cấp số nhà tại TP.HCM

Căn cứ điều 20 quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 31/05/2012 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh có quy định :

 

Xem thêm: Xin Cấp Số Nhà Tại Tp HCM

Chuyên mục phụ